WAT HEBBEN WIJ SCHOLEN TE BIEDEN?

Het verhaal van Truus biedt voor de hoogste klassen van het po en voor alle klassen van het vo veel kansen om je te verdiepen in de geschiedenis, in maatschappelijk werk en in kunst. Onze stichting biedt daarbij ondersteuning met de digitale biografie van Truus, expositiemateriaal, lesbrieven, films, podcasts, gastlessen, profielwerkstuk- en scriptiebegeleiding, contacten met acteurs, wandelingen in Alkmaar en Amsterdam. Wij kunnen dit gratis of tegen vergoeding van de gebruiks- en vervoerskosten aanbieden dankzij ontvangen subsidies en donaties. Al ons werk is vrijwilligerswerk.

Project Heldendaad: film, lesbrief en een lied, voor groep 5 t/m 8 en de brugklas

Tante Truus, film voor groep 5-9 en de brugklas

In een film van 12 minuten wordt het levensverhaal van Truus verteld. De inhoud en de toon zijn afgestemd op de leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs en de brugklas. Klik hier.
De lesbrief hoort bij het lied Heldendaad van meidengroep DuRF. Het project kan zonder voorbereiding gedaan worden. Wil je er meer van maken in de klas lees dan  onderstaande informatie over de mogelijkheden. Download hier de lesbrief (5 pagina’s), compleet of in vier delen:
compleet, pagina 1+2 vragen lesbrief, pagina 3 antwoorden, pagina 4 songtekst, pagina 5 kleurplaat.

DuRF brengt een ode aan Truus

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen tijd voor tranen

Geen tijd voor tranen, 1961

Geen tijd voor tranen, Salamanderpocket 1963

Geen tijd voor tranen, Salamanderpocket 1963

Op aandringen van journalisten schreef Truus in 1961 haar biografie ‘Geen tijd voor tranen’. Het echtpaar Vrooland zorgde ervoor, dat het boek er kwam. Zij nam Truus uitvoerige interviews af met een bandrecorder en schreef de gesproken teksten uit. Hij redigeerde de teksten en schreef de verbindende hoofdstukken. Zo ontstond een boeiend boek met de verhalen van Truus over de Kindertransporten, toen ruim 22 jaar geleden. Truus had alle aantekeningen, brieven, documenten en reisverslagen bewaard. Dat maakte het tot een betrouwbaar verslag van haar onvoorstelbare heldendaad om in korte tijd 10.000 kinderen te redden uit de handen van de nazi’s. Het boek is niet makkelijk meer te vinden. Het is al lang uitverkocht en ook in de bibliotheken is het nog zelden aanwezig. Maar hier kan de digitale versie van het boek gelezen worden. (Met dank aan het Kobaltdigital.nl)

 

 

 

 

Expositie

Jonge jaren van Truus, proefbanner

Jonge jaren van Truus

Tien oprolbare banners (100 cm breed, 200 cm hoog) vertellen met foto’s het levensverhaal van Truus, met nadruk op de Kindertransporten en de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een lesbrief bij geleverd en een tekst met uitleg per paneel. De teksten zijn er ook in het Engels en Duits. De banners zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2022-2023.

Films

Film Wie was Truus Wijsmuller

Film Wie was Truus Wijsmuller

 

In een professioneel gemaakte verfilming van ca. 50 minuten vertelt Leen Spaans aan de hand van veel fotomateriaal het verhaal van Truus. De nadruk ligt op de Kindertransporten. De film is op aanvraag online te bekijken. Er is op deze site een korte introductiefilm te zien (Nederlands gesproken, Engels ondertiteld, duur 6 minuten).

 

 

 

Podcast

Vijf podcasts van elk ca. 20 minuten vertellen het levensverhaal van Truus, van haar jeugd tot haar laatste jaren. Hoe groeide Truus op, wat weten we van haar jonge jaren, hoe kwam zij in het verzetswerk terecht, hoe verging het haar na de oorlog en waarom werd zij enerzijds heel sympathiek ‘tante’ genoemd, maar anderzijds ‘de stoomwals’? Waardoor inspireert Truus ons nog steeds? De podcasts zijn op deze site te vinden.

Gastles

DuRF, Heldendaad, Ode aan Truus

Een van onze bestuursleden komt het verhaal van Truus in de les vertellen. Een powerpoint met foto’s ondersteunt het verhaal. Een opdracht voor een gedicht, een tekening, een eigen verhaal, een brief kan het logische vervolg zijn.

De Alkmaarse meidengroep DUrf maakte een videoclip met een lied over Truus: “Heldendaad”. Klik hier!

Prachtige beelden van Alkmaar, het beeld van Truus en een pakkende tekst vragen om mee te zingen, in de les.

 

Profielwerkstuk. Een 10!

Profielwerkstuk. Een 10!

 

 

 

Profielwerkstuk/scriptie

Moet er een werkstuk worden gemaakt, dan leent het levensverhaal van Truus zich daar goed voor. Onze stichting kan materialen, literatuurtips, bronnen en afbeeldingen leveren. Advies en begeleiding op weg naar een mooie beoordeling geven we graag en gratis. Het laatste product was een scriptie van twee leerlingen uit havo 4 en havo 5 uit Schagen, die samen een scriptie over Truus schreven en beloond werden met een10!

Toneel

Onze stichting onderhoudt contacten met twee theatergroepen, die elk een voorstelling van ca. 50 minuten hebben ontwikkeld. Het zijn ‘Tante Truus en Mammie Mies’ en ‘Waarom Truus?’. Beide voorstellingen laten zien voor wat voor beslissingen Truus kwam te staan, toen ze 10.000 kinderen uit handen van de nazi’s wilden redden. Vanuit onze stichting is er medewerking en financiële ondersteuning mogelijk om een voorstelling naar de school te halen.

 

Wandelen in Alkmaar en in Amsterdam

Groep 8 van de Kennemerpoort, Lindenlaan te Alkmaar

Groep 8 van de Kennemerpoort, Lindenlaan te Alkmaar

Alkmaar: waar woonde Truus en waar staat haar standbeeld; en waarom daar en hoe is dat beeld gemaakt; het verhaal over Truus kan verteld worden in haar geboortehuis, nu restaurant 1480. Daar ligt ook de herinneringssteen voor Elisabeth Polk, 14 jaar, een meisje zoals Truus, vermoord in Auschwitz. Zoals er in de stad nog veel meer herinneringsstenen van kinderen (en volwassenen) liggen, die niet gered konden worden met een vluchtelingentransport. Daarom is er een herinneringswand in de Alkmaarse synagoge. De kinderen die Truus kon redden kregen van haar limonade en een krentenbol voor ze op hun vluchtboot naar het veilige Engeland konden vertrekken. En dus sluiten wij  de Alkmaarse wandeling af met een krentenbol en limonade.

Borstbeeldje van en met Truus, 1965. Tegenwoordig staat het beeldje op het Bachplein in Amsterdam.

 

 

Amsterdam: het verhaal over het borstbeeldje van Truus op het Bachplein; waarom daar?; waar Truus woonde en werkte; waar de bussen met de laatste vluchtelingen in mei 1945 stonden; waar Truus een tehuis voor verarmde artiesten oprichtte. Een wandeling op maat, op basis van de beschikbare tijd. Eventueel per fiets en/of met het openbaar vervoer.